Aquesta va ser el nostre punt de partida

ENTRE ELS MESOS DE JUNY I NOVEMBRE la plataforma_artistes_cat ha realitzat una dotzena de reunions en tot el territori. Artistes de Girona, Tarragona, Sabadell, Vic, Mataró, Figueres, entre d'altres, acollits pels Centres culturals i d'art contemporani com La Panera, Bòlit, o La Cate,  han estat convocats per debatre el futur i la necessitat d'una nova estructura associativa.

Aquesta va ser el nostre punt de partida:
Convoquem als artistes i professionals del sector de la zona i tothom que vulgui afegir-se.
Pensem que aquesta plataforma àmplia i creada com a espai de debat (en aquests moments som més de 90 persones) ha d'establir un marc de debat sobre la necessitat de crear una nova estructura que representi els interessos dels i les artistes i les seves connexions amb el sector cultural.

Així mateix ens pot ajudar a precisar quines són les qüestions que necessitem resoldre:

  • Existeix la necessitat d'una veu que representi els artistes?
  • Quines necessitats concretes dels artistes i amb quina prioritat hauria d'articular aquesta veu?

És el moment que, com a col·lectiu, ens impliquem de manera horitzontal i participem de la gestació i creació d'un organisme viu i dinàmic, afí als nostres interessos i necessitats, flexible i permeable, amb la col·laboració de tots.

És per això que valorem molt positivament la vostra implicació en aquesta plataforma per què ens permeti generar un debat obert des de l'inici. A la vegada, ens proposem recollir les propostes i conclusions d'aquests debats fruit de les vostres aportacions.
Bé, comencem a rodar amb vosaltres també?

plataforma_artistes_cat

Més notícies
Arxiu de notícies