Reunió de junta

Divendres 15 de juliol a les 17:00 h en la Sala de Juntes del Macba (entrada per les oficines de l’edifici Meier)

Ordre del dia
- Aprovació acta anterior (aprox 5’)
- Informació reunions fetes  amb:  ConCa, Conselleria, Cartografia (max 15’)
- Informació i previsió reunions amb l'Eva Sòria, La Escocesa, Fund. Blueprojects, Hans Nefkens, noi alemany (max 15’)
- Informació de Mar Arza sobre relació amb Hangar (aprox 10')
- Informació pagament de quotes (aprox 5')
- Protocols (max 90’)
- Relació de la PAAC amb la UNIÓN (aprox 15’)
- Precs i preguntes

Més notícies
Arxiu de notícies