L'ASSEMBLEA GENERAL a l’Auditori del Centre d'Estudis i Documentació del Macba (CED)

Divendres 22 de juliol a les 17:00 h.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2. Proposta de canvi de la seu social de la PAAC del carrer Emilia Coranty 16 a la plaça dels Àngels num. 8. Votació.

3. Comunicació de la dimissió de Montserrat Moliner com a vocal de la junta directiva I proposta de la seva substitució per Silvia Alcoba. Votació del nomenament de Sílvia Alcoba.

4. Informe sobre l'estat de la subvenció concedida i les accions de les comissions.

5. Proposta d'acord per tal que la PAAC s'uneixi a la Federació d'associacions d'artistes estatal (UNIÓN). Votació.

6. Cartografia d'artistes visuals a Catalunya. Estat del projecte i votació sobre l'acceptació d'una subvenció per tal de fer l'aplicació on-line per l'enquesta.

7. Protocols de funcionament intern i extern. Exposició, discussió i votació dels protocols.

8. Informe econòmic i mecanismes de transparència.

9. Precs i preguntes.

Més notícies
Arxiu de notícies