Convocatòria assignació de tasques remunerades de la PAAC

Tal com es va acordar en l’Assemblea del 22 de Juliol del 2016, s’obre el procediment d’assignació de les tasques remunerades que se’n deriven de les subvencions concedides per l’OSIC de la Generalitat de Catalunya.
 
Us convidem a participar-hi!
 
 PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ DE TASQUES REMUNERADES DE LA PAAC, PEL DARRER TRIMESTRE DE L'ANY 2016
 
- El dimarts 6 de setembre enviament de la convocatòria ( aquest Newsletter)
 
- Fins al dimarts 13 de setembre a les 24:00 h, la gent interessada (soci/es de ple dret (1), els quals, a data de la sortida de la convocatòria, hagin pagat la quota) podrà presentar, en un sol document, una carta de motivació i a continuació el seu CV. Aquesta informació dels i les candidates, s'enviarà al correu:
adminsitracio@paac.cat
 
- El dijous 15  s'enviarà una nova Newsletter amb els llistats amb les candidatures.
 
- Tots i totes, associats de ple dret, tindrem 72 hores per votar (a partir de l'hora en la qual s'hagi enviat la Newsletter), via online, especificant màxim un nom per cada candidatura. La votació també al correu:
administracio@paac.cat
 
- El 20 de setembre sortiran les persones seleccionades.
 
- L'1 d'octubre se signaran els acords i comencen les tasques..
 
IMPORTANT:
- No es farà cap contracte, però sí un acord de col·laboració, per escrit.
- Les persones seleccionades, han de poder fer una factura adreçada a la PAAC (no tenen perquè ser autònoms)
- Haurà de declarar IRPF. Sense IVA (a excepció dels que per imperatiu de la seva pròpia situació fiscal ho requereixi)
- Els pagaments podran ser mensuals i/o al finalitzar la feina.
- Els preus de les remuneracions són totals, amb IRPF i IVA (si cal) inclosos.
 
Els projectes i les tasques són:
 
1)- Projecte BONES PRÀCTIQUES
 
Coordinació i administració
Quantitat: 2160€ (36h dedicades repartides en 3 mesos a 60€/h; 3h setmanals de dedicació)
 
Requisits:
- Compromís ferm i demostrat amb les Bones Pràctiques Professionals i els objectius de la PAAC en general.
- Experiència en el camp de la creació i producció contemporània en l'àmbit professional que hagi implicat coneixement, difusió i pràctica del Codi de Bones Pràctiques Professionals.
- Coneixement del treball administratiu i legal bàsic vinculat a la professió artística. 
- Bon ús de l’entorn internet i les xarxes socials; i dels idiomes: català, castellà i anglès.
 
Tasques a realitzar::
- Coordinació del funcionament de l’ OBBPP segons directrius i en col·laboració amb la Comissió d’Àmbit Professional i Bones Pràctiques de la PAAC.
- Coordinació del disseny dels continguts web de l’ OBBPP en col·laboració amb la Comissió i amb el tècnic de la web. 
- Gestió del correu electrònic per establir comunicacions, enviar comunicats o documents acordats amb la Comissió.
- Revisió i redacció de models de contractes i altres docs vinculats a les BBPP amb l’assessorament de l’advocat i amb els membres de la comissió.
- Mantenir activa la informació sobre la posada en marxa de l’OBBPP en les xarxes socials.
- Preparar un informe a final d’any sobre la tasca realitzada a l’OBBPP.
 
2- Projecte WEB
 
1- Coordinació i administració de continguts
Quantitat: 1200€ ( horari distribuït al llarg del trimestre 60h l'hora aprox)
 
Requisits:
- Ha de ser una persona coneixedora de la PAAC, els seus objectius i el seu funcionament.
- Coneixements i bon ús de xarxes socials, internet  i comunicació Web (no fa falta informàtica)
- Ha de tenir coneixements de l'espai cultural i de l'art contemporani a Catalunya.
 
Tasques a realitzar:
- Ha d’intermediar entre l'informàtic, els integrants de la Junta i la Secretària.
- Ha d'acabar de determinar l'estructura i els continguts de manera consensuada amb els integrants de la Junta.
- Ha de crear els mecanismes d'intervenció en la pàgina, com a també la metodologia de treball que haurà de seguir la secretaria tècnica de manera autònoma.
- Ha de localitzar les mancances i les necessitats que la web buscant eines per resoldre-les.
- Ha de determinar els criteris d'idoneïtat, prioritat i ordenació de les notícies.
- Ha de conèixer les possibilitats de la web i les possibles prolongacions a les xarxes socials, amb metodologies fàcils d'intercanviar informació entre plataformes.
- Ha de poder transmetre i facilitar-li a la secretària, tota la informació de manera què a partir de gener, aquesta pugui fer la feina de manera autònoma sense problemes.
 
(1) Soci/a de ple dret: Soci/a fundador/a o al corrent de pagament de la quota.

Més notícies
Arxiu de notícies