Reunió de junta de la PAAC

Dissabte 24 de setembre de 11:00 a 13:30 en el CED del MACBA


Ordre del dia

- Aprovació acta anterior

- Protocol tasques remunerades

- Protocol de funcionament intern (moderació de reunions i actes)

- Protocol transparència econòmica

- Inici d’oficina i tasques

- Torn obert de paraules

Més notícies
Arxiu de notícies