Convoquem a l'assemblea ordinària

CONVOQUEM A l'ASSEMBLEA ORDINÀRIA de socis i sòcies (oberta a tothom!) de la PAAC, que tindrà lloc el 8 d'octubre de 11:00 a 13:30 h a l'auditori del convent dels Àngels, Plaça dels Àngels nº 8.

Ordre del dia

1- Lectura i aprovació de l'acta anterior. Votació.
2- Aprovació de protocols de funcionament:
2.1- Protocol de moderació de reunions i assemblees. Votació.
2.2- Protocol de transparència econòmica. Votació.
2.3- Protocol de tasques remunerades. Votació.
3.- Informe de situació econòmica i afiliació de socis.
4.- Informacions diverses sobre les activitats de les comissions.
5.- Objectius 2017.
6.- Torn obert de paraules.

Més notícies
Arxiu de notícies