Sessió informativa: les bones pràctiques professionals a les arts

Divendres 13 de gener de 17 a 20 h.

L’Observatori de Bones Pràctiques Professionals té com a objectius l’observació i diagnosi de l’estat de les bones pràctiques en el conjunt del territori català. Aquest observatori també pretén acollir i articular accions i serveis vinculats a la divulgació i protecció de les Bones Pràctiques en l’àmbit professional dels artistes.


El primer servei que l’OBBPP ofereix a la comunitat artística és una sessió informativa de les bones pràctiques professionals en les arts visuals, especialment dirigida a artistes o qualsevol agent cultural, socis de la PAAC o no, interessats a conèixer què són les bones pràctiques professionals en les arts visuals i en què consisteixen.

Per gaudir d’un context artístic saludable tots els implicats (artistes, comissaris, intermediaris de tot tipus, espais de difusió, galeries d’art, etcètera) han d’assumir la seva labor de manera responsable. Per aquest motiu és indispensable entendre i respectar el que denominem “bones pràctiques” i d’aquesta forma establir relacions professionals justes, equilibrades i satisfactòries.

Durant aquesta sessió es tractaran els principis bàsics sobre els quals se sustenten les bones pràctiques professionals, posant l’accent en aquells aspectes en els quals l’artista i la seva tasca professional es veuen involucrats. Recordem que aplicar les bones pràctiques professionals és responsabilitat de tots i que de la seva normalització depèn generar un marc de treball honest i, en conseqüència, originar un teixit artístic sòlid i transparent.Més notícies
Arxiu de notícies