Manca d'aplicació de bases de concurs

La comissió 4 de bones pràctiques professionals ha tornat a actuar arran d'una queixa sobre el concurs Loop Discover. Tot i que en les bases del concurs s'especificava un temps de durada, el jurat va seleccionar diverses peces que excedien força el temps prescrit. La referència a les bases és la següent:
 
Las obras [...] han de haber sido producidas a partir del 1 de enero del 2014 y con una duración máxima de 15 minutos (con un margen de tolerancia de un minuto). 
 
Després d'enviar una queixa formal a l'organització, aquesta respongué que lamentaven molt l'error i que intentarien esmenar-lo, i van retirar algunes de les peces. Malauradament, en van deixar sense retirar un parell, fet que constituïa una discriminació sobre una altra discriminació. La PAAC va tornar a posar-se en contacte amb ells recordant-los que les bones pràctiques són indispensables per al bon funcionament del sector.

No va haver-hi canvis, tot i que si promeses de cara a futures edicions del concurs, manifestant que no hi haurà desajustaments de cap mena entre el que es demani a les bases del concurs i els treballs que se seleccionin. Aprofitem per demanar als jurats que respectin les bases dels processos en què participen, per així fer la seva feina de la manera més justa possible.

image

Més notícies
Arxiu de notícies