Males pràctiques i derives sense consens de la Conselleria de Cultura

Davant l'anunci de la Conselleria de Cultura de la intenció de canviar els continguts d'Arts Santa Mònica per transformar-lo en un nou centre d'Arquitectura, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya manifesta:

Que aquesta presa de decisió incompleix l'acord fet per la mateixa Administració en el moment de signar el concurs realitzat, en el qual Jaume Reus guanya la direcció del Centre per un període de quatre anys.

Que Arts Santa Mònica, com a projecte, és una peça clau dins els espais d'Arts Visuals de Catalunya, desenvolupant un programa interdisciplinari lligat amb altres espais i centres del territori i articulador dels diferents sectors de les arts visuals contemporànies.

Les propostes de Conselleria, erràtiques i sense argumentació clara, que ha passat en pocs anys d'apostar per l'actual projecte, a l'any següent per un centre de Fotografia, i ara per un centre d'Arquitectura, demostren la falta d'un pla per les Arts Visuals fonamentat en el resultat d'un diagnòstic de necessitats i oportunitats, imprescindible en qualsevol planificació.

L’absoluta manca d'interlocució i consens de la Conselleria amb les associacions i el sector professional en general.

L'abandó administratiu en el qual es troba el Pla Integral de les Arts Visuals des de fa més de dos anys, sense implementació ni tan sols desenvolupament bàsic.

És per això que exigim:

Que s'aturi la deriva anunciada, es posi en marxa el Pla Integral amb definicions de pressupostos i prioritats de manera urgent i es permeti que l'actual director d'Arts Sana Mònica acabi amb el seu projecte i el desenvolupi, com a mínim, els quatre anys d'acord al compromís adquirit.

Més notícies
Arxiu de notícies