S’obre el procediment d'assignació de tasques remunerades de la PAAC

Tal com es va acordar a l'assemblea del 8 d'abril de 2017, s'obre el procediment d'assignació de les tasques remunerades per al darrer trimestre de l'any 2017, que es deriven de les subvencions concedides per l'OSIC de la Generalitat de Catalunya.

Procediment i terminis:

27 d'octubre: enviament de la convocatòria (la present comunicació via e-mail)

Fins al 3 de novembre a les 24.00 h: les persones interessades (socis i sòcies de ple dret, és a dir soci/a al corrent de pagament de la quota) podran presentar una carta de motivació indicant la tasca a la qual opta i a continuació un breu CV. Els i les candidates han de tenir en compte que aquesta carta de motivació i el breu CV s'enviarà a l'assemblea per a la seva consideració i, per tant, no hi han de figurar dades personals com ara telèfon, adreça, e-mail, o qualsevol altra. Aquestes informacions personals s'han d'enviar al correu administracio@paac.cat

6 de novembre: s'enviarà una nova comunicació via e-mail amb els llistats i les candidatures. Tots i totes, associats de ple dret, tindrem 72 hores per votar (a partir de l'hora en la qual s'hagi enviat la comunicació via e-mail), via votació on-line, especificant màxim un nom per cada candidatura. La votació també s'enviarà al correu administracio@paac.cat

10 de novembre: surten les persones seleccionades.

IMPORTANT:

- Es farà un acord per escrit on consti tasques, terminis i remuneració.
- Les persones seleccionades han de poder fer una factura adreçada a la PAAC.
- Els pagaments seran en finalitzar la feina.
- Els preus de les remuneracions són totals, amb IRPF i IVA inclosos.

Els projectes i les tasques són els següents:

1. Professor/a per al curs Eines de Professionalització

Quantitat: 720 € (12 hores en total, repartides en 4 dies, a 60 €/h).

Requisits: a la carta de motivació els/les aspirants hauran d'especificar un programa que tingui en compte la temporalitat proposada – 4 sessions de 3 hores - amb un breu índex de continguts.

Tasques a realitzar: Curs d'Eines de professionalització per fer en 4 sessions a la setmana, del 18 al 22 de desembre a Barcelona.


2. Disseny i maquetació del Llibre Blanc (exemples i models de contractació)

Quantitat: 600 €

Requisits: tenir formació i experiència en disseny gràfic i maquetació de llibres.

Tasques a realitzar: disseny i maquetació del Llibre Blanc.


3. Corrector/a dels textos per al Llibre Blanc (exemples i models de contractació)

Quantitat: 900 €

Requisits: tenir formació i experiència en correcció de català.

Tasques a realitzar: correcció ortogràfica i estilística del Llibre Blanc durant el mes de desembre.

Més notícies
Arxiu de notícies