Comunicat sobre l'acte de censura a ARCO 2018

La Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya vol expressar el seu rebuig per l'acte de censura ocorregut a la fira ARCO.

La retirada d'una obra d'art, especialment si es tracta d'una obra de caràcter manifestament polític i de denúncia, és inacceptable des de qualsevol punt de vista i compromet irremeiablement la professionalitat i el rigor d'un context com és la fira d'art contemporani més important de l'Estat.

Volem afegir que considerem aquest acte no com un fet aïllat sinó com una darrera mostra d'una deriva política preocupant, com denoten els empresonaments d'artistes d'altres àmbits com la música i el teatre.

Volem també sumar-nos als altres comunicats que en els darrers dies s'han publicat en el mateix sentit, apostant per la unió del sector cultural envers la situació que s'està creant i que ens afecta directament.

Com a Junta de molt recent creació, hem entrat en un procés de debat per desenvolupar futures accions que adrecin la situació de precarietat endèmica del nostre sector i ens uneixi encara més envers qualsevol forma de poder totalitari, tant la manca de llibertat d'expressió com les condicions laborals abusives.Comunicado sobre el acto de censura en ARCO 2018

La Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya quiere expresar su rechazo por el acto de censura ocurrido en la feria ARCO.

La retirada de una obra de arte, especialmente si se trata de una obra de carácter manifiestamente político y de denuncia, es inaceptable desde cualquier punto de vista y compromete irremediablemente la profesionalidad y el rigor de un contexto como es la feria de arte contemporáneo más importante del Estado.

Quisiéramos añadir que consideramos este acto no como un hecho aislado sino como una última muestra de una deriva política preocupante, como denotan los encarcelamientos de artistas de otros ámbitos como la música y el teatro.

Queremos también sumarnos a los otros comunicados que en los últimos días se han publicado en el mismo sentido, apostando por la unión del sector cultural frente a la situación que se está creando y que nos afecta directamente.

Como Junta de muy reciente creación, hemos entrado en un proceso de debate para desarrollar futuras acciones que se ocupen de la situación de precariedad endémica de nuestro sector y nos unan todavía más ante cualquier forma de poder totalitario, tanto la falta de libertad de expresión como las condiciones laborales abusivas.

Imatge: Santiago Sierra

image

Més notícies
Arxiu de notícies