Comunicat Vaga 8-M

La Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya comparteix les reivindicacions contra la discriminació de gènere que es troben en la base de la convocatòria de vaga del pròxim 8 de març.

El sector artístic i cultural és un exponent clar d'aquesta discriminació, que és inherent a l'heteropatriarcat i s'estén per tots els àmbits, reflectint una manca d'igualtat a escala econòmica, de representació i de possibilitats professionals.

Lluny de ser una percepció esbiaixada o minoritària, les reivindicacions a favor de la no discriminació de gènere es basen en dades objectives fruits d'estudis i comparatives en molts països. En el cas de l'àmbit artístic, són varis els estudis i recerques que posen en relleu el significatiu desequilibri de gènere a càrrecs directius d'institucions culturals, participacions en programacions expositives, valoració monetària d'obra, etc.

Considerem que el feminisme és una pràctica constant que abasta des de la presa de consciència de les feines no remunerades com les cures fins a perspectives econòmiques més equitatives, teixint xarxes afectives entre totes. Des de la PAAC seguirem treballant per visualitzar les qüestions de gènere com un aspecte cabdal d'una pràctica professional més íntegra i justa per a totes.

image

Més notícies
Arxiu de notícies