Defensem l'ampliació del Macba

Des de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, defensem l'ampliació del Macba. Entenem que les necessitats pròpies del Museu creixen, així com la col·lecció. És interessant poder disposar d'espai addicional per poder desplegar i mostrar una col·lecció extensa i variada de forma permanent i poder transmetre un relat de l'art contemporani adaptat al context en el que s'insereix, des de la perspectiva pròpia i particular de la ciutat i el context català.

Donades aquestes necessitats d'expansió hi ha hagut un procés de recerca i negociació que no podem deixar de banda ni obviar: una primera qüestió en relació a la seva d'ubicació, i un necessari capítol apart en el finançament. És de celebrar que en el tema econòmic totes les administracions han donat el seu suport, al que s'ha sumat finançament europeu a través d'una ajuda de la Unió Europea al desenvolupament regional.

El Pla de Museus ja contempla un creixement sostingut de equipaments culturals que han vist incrementada la seva demanda de espai i recursos. El lloc natural de creixement, en el cas del Macba, és la contigüitat, i així és va decidir donada la disponibilitat de l'emplaçament de la Capella de la Misericòrdia, generant un enclavament, ric i variat d'espais adscrits al mateix museu al voltant de la Plaça dels Àngels. El 2013 es va acordar la seva cessió, el 2017 sembla que es va presentar un projecte museogràfic en ferm, a falta de projecte arquitectònic i un terç del finançament restant. Els treballs han anat en aquesta direcció durant anys. I és bo reconèixer aquests fets previs.

Paral·lelament, la necessitat d'unes instal·lacions d'atenció primària al mateix barri ha precipitat la recerca per part de l'Ajuntament, a demanda del Consorci Sanitari de Barcelona, d'un espai on ubicar un nou CAP per donar cobertura a la gran densitat de població de la zona. Les necessitats específiques i tècniques d'unes instal·lacions com estes requereixen d'un informe apart, dut a terme per CatSalut, en el que s'han desestimat varis emplaçaments i s'ha conclòs que el mateix emplaçament de la Capella de la Misericòrdia compleix les característiques necessàries per ubicar-hi un CAP.
Arribats a aquesta confluència es planteja un conflicte per la idoneïtat del terreny. La complexitat del barri del Raval no deixa massa disponibilitat d'espais adequats per ambdós, però és important arribar a encabir-los atenent a les seves necessitats. És convenient un diàleg pausat entre totes les administracions i organismes implicats, tant l'Ajuntament com el servei català de Salut, i el mateix museu, per trobar una solució a tots dos projectes de vital importància per al barri: una atenció sanitària de qualitat i un enclavament cultural de primer ordre per a la ciutat. Per tant, requerim a les administracions pertinents, a cercar la millor ubicació possible a dues necessitats prioritàries que estos dies s'han vist en una estèril competència per un mateix espai.

Emplacem a totes les administracions, a fer una aposta ferma per la cultura, en la seva dotació, en el seu desplegament i la seva atenció primordial, per a que pugui arribar a ser un eix de desenvolupament social, un pol d'excel·lència i un patrimoni inavaluable que llegarem al futur.
De la mateixa forma, emplacem al Macba a una ampliació molt més ambiciosa, més enllà de l'espai físic que pugui ocupar la seu permanent de la col·lecció. Aquesta casa feta a mida, ha de lligar la col·lecció de forma incondicional i permanent a aquest espai i a la ciutat que l'acull. Desitgem també que aquesta col·lecció es vegi progressivament intensificada en la seva implicació amb el teixit artístic més proper i en la creació més immediata, així com amb el compromís de la paritat i representativitat d'altres comunitats no hetero-normatives ni eurocèntriques. Sense deixar de banda els requisits ètics i econòmics perquè l'ampliació vagi acompanyada de pressupost suficient per a que les condicions laborals de treballadors i treballadores que en tindran cura siguin les més adients. Que l'ampliació també sigui en respecte als drets dels artistes i compliment escrupolós de les bones pràctiques. Que millori i ampliï la cobertura legal en la contractació, retribució i atenció als drets de propietat intel·lectual. Que el Macba s'erigeixi en el millor exemple a seguir en aquesta matèria.

Més notícies
Arxiu de notícies