En defensa de les bones pràctiques interpersonals

L'actual junta de la PAAC, arribant a l'any del seu mandat, voldria compartir una sèrie de punts en relació al funcionament intern de la junta i l'assemblea davant episodis de qüestionament de les seves pràctiques. Per descomptat, les observacions i crítiques són benvingudes si ajuden a millorar les dinàmiques. En aquest sentit, agraïm a totes les persones que ens han volgut adreçar assumptes que han considerat oportuns des del seu punt de vista.

Considerem que, donats els mitjans humans i econòmics dels quals hem disposat aquest any, hem dut a terme una tasca centrada en tot moment en donar serveis a les sòcies i els socis, amb una comunicació directa i eficient mitjançant butlletins i la convocatòria d'assemblees, posant a l'abast de l'òrgan comú que és l'assemblea tota la informació necessària sobre el nostre funcionament, activitats i polítiques.

El què per nosaltres és principalment remarcable és el fet d'haver entomat les nostres responsabilitats fins al final del període estipulat conjuntament amb l'assemblea, tirant endavant l'activitat de l'associació en tots els fronts ja actius en el període anterior, iniciant també altres línies de treball pròpies, amb la diferència de comptar amb un equip radicalment reduït.

Fins al dia d'avui hem rebut un suport generalitzat de les sòcies i els socis que són la base de l'associació, incloent-hi persones pertanyents a institucions del territori, a les quals respectem i reiterem el nostre sincer agraïment.

Tot i això, és obvi que existeixen òptiques diferents en relació a la gestió de la informació, i també s'han rebut crítiques, sempre necessàries. En algun cas aïllat, ens han arribat manifestacions que entren més en l'àmbit del comentari desinformat i les acusacions infundades. Quan això ocorre és quan el comentari desinformat podria transformar-se malauradament en manifestacions més greus. Aquest fet s'allunya de la crítica deontològica i d'un plantejament de bones pràctiques entre companyes que des d'aquí reprovem. Gràcies al suport del nostre servei jurídic, hem pogut entendre aquests casos aïllats com el que són i, deixant de banda el malestar que poden provocar en el col·lectiu artístic, l'actual junta ha pogut seguir amb la feina de cara a les sòcies i els socis per a completar les activitats programades.

Considerem necessari compartir la informació específica que obra en mans dels socis i sòcies per aclarir la desinformació. En primer lloc, el fet que un membre de la junta tingui simultàniament una tasca remunerada per la mateixa associació s'ajusta en tot moment a allò que estipulen els protocols interns debatuts i aprovats per l'assemblea. Les tasques remunerades es treuen a concurs de forma totalment transparent, i en el cas concret del Programa de Formació 2018, donada la circumstància adversa de què cap sòcia ni soci es va presentar i després d'una pròrroga del termini, un membre de la junta prudentment va preguntar l'opinió de la mateixa junta en relació a presentar la seva candidatura. Era important oferir l'activitat formativa doncs vam percebre una ajuda pública per aquesta activitat. No hi havia, a més, cap estipulació en contra en els protocols interns, per tant la junta va donar el vistiplau, que posteriorment va ser ratificat en votació en línia per l'assemblea.

En el cas concret de la segona activitat de formació, no és considerada dins l'àmbit del protocol de tasques remunerades per treure a concurs intern entre els socis i sòcies. La formació en legislació per artistes requereix coneixements jurídics i legals específics, i està perfectament regulat al protocol de tasques remunerades com a feina especialitzada. L'advocat que duu a terme el servei jurídic a l'associació i el servei de consultes als socis i sòcies ha mostrat àmpliament les seves competències en la matèria i coneix de primera mà les problemàtiques i els dubtes dels artistes que requereixen el seu assessorament de forma contínua.

Per a emetre judicis de valor és imprescindible comptar amb dades verídiques i informació contrastada i de primera mà. En el cas de voler disposar d'informació més detallada o accedir als protocols aprovats en assemblea restem a la vostra disposició. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar les vostres preguntes o suggeriments a través de Coordinació tècnica: paac@paac.cat.

Volem recordar-vos que aquesta associació funciona principalment pel treball voluntari i altruista dels membres que formen part de la junta que dediquen moltes hores de treball desinteressat per la millora significativa de les condicions professionals en què el col·lectiu artístic es desenvolupa. Els recursos econòmics s'obtenen a través del suport econòmic de tots els socis i sòcies mitjançant les seves quotes, completats amb l'ajuda de l'administració a través de la sol·licitud d'una subvenció que permet donar suport a part de les activitats.

Gràcies de nou a totes aquelles persones que creuen en aquesta eina col·lectiva de reivindicació i millora de la situació dels artistes.

Més notícies
Arxiu de notícies