Presentació de la PAAC al Centre d’Art la Panera de Lleida

El 24 de novembre de 2018 es va organitzar al Centre d’Art la Panera una trobada de la PAAC, que fins aleshores havia tingut poca visibilitat dins el territori de Lleida, i a la que assisteixen unes 30-40 persones. La idea és primer que tot facilitar la coneixença i els contactes entre artistes, però també enfortir els llaços, fomentar un espai de comunicació, diàleg i intercanvi entre aquests i altres contextos territorials, i la possibilitat de crear un col·lectiu compacte que des de Lleida actuï dins la PAAC. Detectar els problemes, necessitats d'aquest territori concret, compartir inquietuds del sector, queixes… Alhora que s'explica la PAAC, el funcionament de l'associació, com es pot associar, i es fa una presentació del Llibre blanc i de l'Estatut de l'artista. El convidat és Jordi Antas, que ve a compartir les seves experiències i donar suport.
 
Es realitza una primera llista d'artistes del territori lleidatà. Hi ha comunicació entre els diferents artistes, tot i que es detecta una tensió per les problemàtiques derivades del sector. Interès sobre l'Estatut de l'artista, de com anirà, tot i que no està desplegat, i interès pel que és el Llibre Blanc, els models de contractes etc. Diverses associacions de Lleida, Arts de Ponent i Cercle de Belles Arts s'interessen en formar part de la PAAC però com associacions, mentre vàries persones a nivell individual s'interessen per la PAAC. S'enforteix la interrelació amb altres entitats del territori, amb uns objectius semblants com l'Arxiu Javelina, des de la idea de sumar esforços en un front comú. Es deixa per més endavant concretar una altra propera trobada. És important l'ajuda obtinguda pel Centre d'Art la Panera, del que rebem tot el suport.

Més notícies
Arxiu de notícies