Programa de formació 2018

Aquest tercer any de formació la PAAC ha programat dos cursos, que ja vam iniciar l’any passat i que hem cregut oportú tornar-los a oferir, tant per la bona acollida que van tenir, com pel fet que desenvolupen competències fonamentals bàsiques per a la professionalització dels artistes.
 
Un d’ells és el curs de Formació fiscal per a artistes. El curs l’ha impartit Rubén Guilanyà, ja que té una gran experiència dins del sector de les arts i és l’advocat contractat per la plataforma. A part de la seva activitat com a advocat, Guilanyà ha impartit diversos cursos de formació jurídica i fiscal específics per artistes visuals. L’altre curs que hem ofert és envers la millora de les competències professionals dels artistes. Per dur-lo a terme es va proposar una convocatòria oberta a tots els socis i sòcies de la PAAC per presentar candidatura i programa, i poder oferir l’opció d’escollir qui l’impartiria. La persona escollida va ser Daniel Gasol amb el curs Professionalització de l’artista: drets, deures i gestió. Enguany hem tingut el suport de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, que ens ha facilitat aules per a impartir les classes i apropar els continguts a estudiants que estan a prop d’acabar la carrera i que cerquen coneixements més específics. Amb aquest conveni, els seus estudiants han pogut participar gratuïtament al curs.
 
Els assistents van valorar molt positivament els continguts aportats als cursos, ja que és un tipus d'informació que no obtenen dels estudis superiors que han realitzat. La consideren del tot necessària per a poder iniciar amb coneixement de causa la seva pràctica professional, aportant-los un marc, context, línies d'actuació i procediments que poden aplicar de manera real i pràctica en el seu dia a dia com a artistes. La interacció entre alumnat i professors durant els cursos va ser fluida, amb participació activa de l'alumnat durant les explicacions, per aclarir dubtes o formulant preguntes sobre casos concrets propis. Els alumnes també valoraven molt positivament que poguessin accedir a aquesta formació gratuïtament (en els casos establerts).
 
 
 
Professionalització de l’artista: drets, deures i gestió
 
 2 sessions 4h 30 min c/u. 9h en total
13 i 14 desembre de 2018
Professional encarregat del curs: Daniel Gasol
Sala de Graus de la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona
Gratuït per a socis i sòcies de la PAAC i estudiants de Belles Arts
Preu per no socis: 35 €
Inscrits: 13 persones (6 socis de la PAAC i 7 alumnes de Belles Arts)
 
Programa:
Introducció
Dins l’àmbit de la professionalització de la cultura, i concretament els artistes, cal una veritable revisió dels continguts que haurien de conèixer les persones que desitgen professionalitzar la seva tasca creativa per tal d’enfrontar-se al coneixement i gestió de les seves respectives tasques professionals del futur. L’aprenentatge entorn de la política cultural i el funcionament de les institucions públiques, que representen el futur professional de l’àmbit cultural a Catalunya, són inexistents dins l’àmbit de l’ensenyament artístic, fet que determina el símptoma obvi de la bretxa que vivim entre el saber del funcionament laboral i la pràctica artística professional.
El present curs ha tingut com a objectiu crear dues sessions entorn al funcionament professional de l’artista contemporani, així com les relacions laborals que se’n deriven. Es proposa per tant en aquest curs, comprendre la figura dels artistes com professionals vinculats al treball propi que han de gestionar en totes les seves facetes, des de la part burocràtica fins a emprar vies adients per emmarcar el seu treball en un marc estrictament professional. Amb la finalitat d’intentar trencar la bretxa entre el coneixement professional de
l’àmbit cultural i el saber entorn al funcionament de les institucions culturals i dels artistes, es proposa generar un curs amb els següents objectius:
 
Objectius generals
- Aproximació breu sobre les polítiques culturals de Catalunya i el comportament professional de la cultura.
- Vincular el concepte professionalització cultural estretament vinculat a les bones pràctiques.
- Crear relacions entre el concepte artista professional i obligatorietats professionals (bones i males pràctiques).
 
Objectius específics
- Dotar als estudiants d’eines per afrontar el futur professional.
- Oferir aprenentatge entre drets i deures laborals dels futurs professionals del sector cultural.
- Identificar males i bones pràctiques en l’entorn professional.
- Formes de realitzar statement, dossier, projectes, comunicació, difusió i exhibició.
 
Primera sessió
 4 h 30 min
-Presentació dels participants i motius per als quals s’han apuntat al curs.
-Exposició per part del docent sobre les polítiques culturals a Catalunya (1975 - 2018) relacionant-les amb l’estructura institucional i com aquesta ha esdevingut un marc normatiu que cal professionalitzar.
-Què significa ser professional? Què entenem per artista professional? Perquè ho és (o no)?
-Espais professionals de la cultura (mapa institucional de Catalunya/ Espanya).
-Fires i Galeries: formats vinculats al mercat
-Premis, convocatòries i elements per la professionalització
 
Segona sessió
 4 h 30 min
-Ampliar el concepte artista en treballador en l'àmbit cultural (obertura de formes d’establir obra i projectes).
-Estatut de l’Artista i Llibre Blanc.
-Formes laborals de l’artista. Drets i deures dels treballadors en Cultura.
-Convocatòries, identificar males pràctiques.
-Joc de rol on es formen tres grups que han de generar un projecte imaginari i posar-se d’acord entre galeria, institució, artista (generar pressupost, statement, etc.)
 
Legislació per a artistes
 
3 sessions 3h c/u. 9h en total
19,20 i 21 de desembre de 2018
Professional encarregat del curs: Ruben Guilanyà
Centre d’Estudis i Documentació (MACBA)
Gratuït per a socis i sòcies de la PAAC i estudiants de Belles Arts
Preu per no socis: 40 €
Inscrits: 12 persones
 
Programa
 
El curs ha tingut com a objectiu familiaritzar-se amb les principals obligacions d’un artista que està o que es vol posar-se com a autònom. S’ha explicat com ho ha de fer per començar la seva activitat professional i una vegada en marxa, quines obligacions fiscals té. També s’ha tractat el tema de l’IRPF, els diferents règims de l’IVA, els diferents impresos que cal presentar i les particularitats que afecten a col·lectiu d’artistes. Finalment s’ha ensenyat com s’ha de fer una factura.
 
Temes
Hisenda, Seguretat Social, gestió de l’activitat, llibre de vendes i ingressos, compres i despeses, registre de béns d’inversió, Hisenda: IRPF, impresos que cal presentar, IRPF: taller, l’IVA, com facturar, l’IVA: taller, obligacions tributàries, facturació nacional i internacional.
 
Primera sessió
1. “Què he de fer per començar la meva activitat professional com a artista visual?”
Explicarem tots els passos que cal fer per iniciar l’activitat professional com a artista.
1.1. “I una vegada en marxa, quines obligacions tinc?”
•Hisenda •Seguretat Social •Gestió de l’activitat •Llibre de vendes i ingressos •Compres i despeses •Registre de béns d’inversió •Hisenda: IRPF Explicació de l’IRPF així com dels diferents impresos que cal presentar, amb una eminent vocació pràctica.
1.2. IRPF: taller.
El taller consistirà a complimentar el model 130, amb diferents variants.
 
Segona sessió
L’IVA: Exposarem els diferents règims de l’IVA i les particularitats que afecten al col·lectiu d’artistes visuals.
-Com ha de ser una factura? Explicarem els diferents elements que ha de tenir una factura perquè sigui correctament emesa.
-L’IVA: taller. El taller consistirà a complimentar el model 303, amb diferents variants.
 
Tercera sessió
Obligacions tributàries:
-Taller IRPF 2: Amb els coneixements adquirits durant les tres primeres sessions, tornarem a complimentar el model 130, amb situacions més complexes amb la finalitat de consolidar coneixements.
-Taller IVA 2: Amb els coneixements adquirits durant les tres primeres
sessions, tornarem a complimentar el model 303, amb situacions més
complexes amb la finalitat de consolidar coneixements.
-Facturació nacional i internacional: En un món en què els artistes teniu
relació amb galeries i clients d’arreu del món, resulta convenient saber quan
posem l’IVA i quan posem l’IRPF. Els coneixements ja els tenim de les primeres 3 sessions, ara ho treballarem des d’un vessant totalment pràctica.

Més notícies
Arxiu de notícies