Convocatòria per a la plaça de coordinador/a de la PAAC

CONVOCATÒRIA PER A LA PLAÇA DE COORDINADOR/A DE LA PAAC


Objecte de la convocatòria:
La present convocatòria té per objecte seleccionar un/a coordinador/a dedicat/daa les tasques de gestió, coordinació i administració de la PAAC, Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya.

1. Requisits dels/les candidats/tes:
-Experiència en gestió cultural
-Experiència en subvencions i altres tràmits burocràtics
-Experiència en comunicació (newsletters, xarxes socials)
-Familiaritat amb tasques de representació i/o relacions públiques
-Familiaritat amb àmbit econòmic (pressupostos, facturació, etc.)
-Coneixements de l'àmbit de l'art contemporani, arts vives, i àmbits afins.
-Compromís i implicació amb els objectius de la PAAC.

2. Documentació a presentar:
-Carta de motivació
-Curriculum vitae detallat

3. Funcions:
-Coordinació de l'associació
-Elaboració, presentació i justificació de les subvencions anuals
-Gestionar la comunicació de l'associació, elaborant newsletters i dinamitzant les xarxes socials
-Atenció a les sòcies i socis, tan presencial com a distància
-Ocasionalment, assistència a reunions institucionals, i altres, en representació de l'associació
-Gestió econòmica i dels recursos de l'associació
-Donar suport en l'organització d'esdeveniments
-Altres tasques relacionades de caràcter administratiu i/o de coordinació general

4. Condicions:
-Contracte indefinit a temps parcial de 15 hores/setmana amb intenció d'ampliació en un futur.
-Període de prova de quatre mesos.
-Retribució: 9000 € bruts anuals, amb intenció d'incrementar la retribució en un futur.
-Incorporació immediata.
-Lloc de treball a Hangar. Centre de producció i recerca d'Arts Visuals. (co-working)

5. Procés de selecció:
Es farà una preselecció segons els documents sol·licitats. Les persones preseleccionades seran convocades a una entrevista.
Es farà una llista de tres finalistes. En cas que la persona seleccionada en primer lloc renunciï, podrà ser substituïda per la persona que ocupi el segon lloc, i així en el cas de la tercera persona.
La plaça podrà també ser declarada deserta si, segons el parer de la Junta, cap candidat s'ajusta al perfil.

6. Termini de presentació:
La data límit de lliurament de sol·licituds és el 14 d'abril de 2019 a les 24.00 h.
Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic a paac@paac.cat amb l'assumpte: Convocatòria Coordinació


Més notícies
Arxiu de notícies