Proposta de mesures des de la PAAC davant de l'emergència sanitària de la COVID-19.

Proposta de mesures des de la Plataforma d'artistes assemblearis de Catalunya (PAAC) a la situació dels artistes davant de l'emergència sanitària de la COVID-19.

El sector dels artistes és un sector fràgil i pateix els mateixos problemes que el de les persones adscrites al règim laboral d'autònoms. En general, els artistes podem seguir treballant en confinament en menor o major mesura, però això no vol dir que rebem retribució per aquesta feina. La majoria de les activitats han estat suspeses o ajornades i en molts casos no hi ha garanties que aquestes activitats es portin a terme amb els compromisos pactats inicialment. Des de la PAAC hem generat una enquesta (1) per conèixer més en detall la situació i poder comptabilitzar les pèrdues.

Celebrem el primer paquet de 20 mesures del Departament de Cultura i el compromís de seguir treballant perquè el sector cultural pugui afrontar la davallada econòmica que està suposant l'emergència sanitària per la Covid-19, però són insuficients, difícils d'aterrar i no hi ha cap mesura d'impacte dirigida als creadors.

Volem remarcar que els problemes del sector de l'art són bàsicament els mateixos problemes de la majoria de la societat. I, en aquest sentit, ens sumem a les reivindicacions de caràcter estructural elaborades per la societat civil:
                  • La renda bàsica universal
                  • La supressió del lloguer i de les hipoteques (d'habitatge i taller) mentre duri l'estat d'alarma
                  • La supressió del pagament d'autònoms i impostos mentre duri l'estat d'alarma.

També donem suport i ens sumem a les campanyes ja iniciades del sector per demanar:
                  • La implementació en l'àmbit laboral i fiscal de l'Estatut de l'Artista
                  • La campanya Actua Cultura per reivindicar el 2% de pressupost en Cultura
                  • I les reivindicacions de la Cultura de base i del Parlament Ciutadà de la Cultura de Barcelona.

Com a mesures concretes, proposem:

1.     Exigir amb caràcter d’urgència a les entitats participades pel departament de cultura a les que s'ha incrementat les transferències i les subvencions, que paguin en el termini acordat amb l'artista/companyia/col·lectiu el 100% de la quantia acordada independentment de si l'activitat ha estat ajornada o suspesa abans de l'estat d'alarma. Si no es pot arribar al 100%, com a mínim el 60%. Aquest fet mitigaria la sobtada desaparició d'ingressos que han patit els i les artistes, pararia el cop immediat. En molts casos, els acords estan anant a dates que suposen un retard d'entre sis mesos, en el millor dels casos, a un any.

2.     Les primeres dades de l'enquesta mostren que molts acords i encàrrecs, un 50,6% no tenen un contracte signat. Tot i que l'acord verbal i els encàrrecs per correu electrònic poden donar validesa, el cert és que aquest fet dificulta la gestió i amplifica la incertesa. Per aquest motiu demanem, amb caràcter d’urgència un ajut en forma de finestra administrativa en la qual l'artista pugui demostrar les activitats anul·lades o posposades i indicar les pèrdues econòmiques per tal de poder rebre ajuts o cobrar de manera anticipada tal com proposem en el punt anterior.

3.     Els dos punts anteriors van dirigits a artistes i a encàrrecs puntuals que s'han vist interromputs per la pandèmia, però també hi ha molts artistes que no tenen cap encàrrec específic i que difícilment tindran l’oportunitat de rebre’n en els propers mesos. Per això demanem amb caràcter d'urgència una prestació excepcional per a tots els/les artistes que s'han quedat a l'atur, i que no compleixen els requisits per accedir als ajuts de l'administració.

4.     Demanem que les línies de crèdit que s’obren des de diferents administracions, siguin a cost zero. Als bancs ja van ser rescatats, ara toca rescatar la ciutadania.

5.     Fer efectiu amb caràcter d’urgència el pagament immediat de les subvencions (2019/2020) i instruments financers ja concedits en el moment de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

6.     Celebrem l'aprovació de les bases específiques de les 10 línies de suport que gestiona la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, però lamentem que no s'hagin mantingut les partides amb la quantia econòmica de l'any 2019. Per aquesta raó demanem obrir dues línies de suport més:
                  • Una nova línia d'ajut destinada a complementar les Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. Enfocada a la recerca aplicada, basada en la pràctica, amb una dotació de 300.000,00 €.
                  • Una segona línia d'ajut, prenent el model de Finlàndia, en la que la Xarxa de centres d'arts visuals i la xarxa de museus, obrin una convocatòria per cercar propostes artístiques relacionades amb temes com l'estat d'emergència, canvi radical, resiliència, pràctica artística en el futur. El projecte pot actuar com una documentació de la crisi de COVID-19 i donarà als artistes l'oportunitat de       reflectir-lo a través de les arts. L'aplicació està oberta a tots els artistes professionals amb seu a Catalunya que han perdut oportunitats de treball a causa del brot de coronavirus. La quantia total d'un projecte individual pot ser entre: 1.500 i 5.000 euros.

7.     En el discurs artístic ja fa temps que la lògica de la producció i el consum estan en qüestió i aquests dies el debat es repeteix i intensifica a causa de tota l'activitat artística en Internet. Sovint, tota aquesta activitat justifica les institucions, amb els seus equips de treball i el seu funcionament, però els/les artistes no estan rebent cap compensació econòmica, per aquest motiu demanem amb caràcter d’urgència ajuts per al desenvolupament de formes digitals de creació artística. Aquest ajut específic podria sorgir de la col·laboració publico-privada.

8.     Sabem que la campanya de compres de 2020 per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani resta suspesa temporalment, però, per quan es pugui reprendre, demanem que la compra vagi dirigida a artistes locals vius i que com a mesura d'excepcionalitat temporal canviï la proporció, actualment la proporció és 50%/50% i demanem que sigui 75% per l'artista i un 25% per les galeries. I que el termini de pagament no excedeixi els trenta dies.

9.     Insistir en la demanda de què l'1,5% d'obra pública vagi destinada a encàrrecs d'obra pública per artistes locals vius i en l'obertura de programes d'acció específica per als/les artistes.

10.  Celebrem també que s'ha activat un espai conjunt de treball entre l'ICUB i el departament de Cultura, però demanem que s'ampliï aquest espai de treball amb els ajuntaments de Girona, Tarragona i Lleida i a les Diputacions de cada província, d'aquesta manera podem tenir la informació al dia de les iniciatives d'emergència cultural i facilitaría que la Generalitat fes d'altaveu.
 

(1) Breu resum dades enquesta:
Encara és aviat per poder donar compte de l'impacte de la COVID-19, i l'efecte econòmic de la suspensió de l'activitat en el sector de les Arts Visuals.
L'enquesta es va iniciar el 21 de març per poder copsar de manera immediata les pèrdues per les cancel·lacions i, o ajornaments d'exposicions, classes, projectes, vendes, etc. I la mantindrem oberta fins a finals del 2020.

De les primeres dades que han contestat 86 persones, es dedueix que s'han ajornat o posposat:

 • ·       72 exposicions
 • ·       59 activitats pedagògiques (tallers, classes, conferències, etc.)
 • ·       63 projectes
 • ·       13 vendes 

Pel que fa a indicar la quantitat econòmica total perduda (de manera aproximada):

 • ·       8,2% menys de 1000 euros
 • ·       40% entre 1000 i 3000 euros
 • ·       20% entre 3000 i 6000 euros
 • ·       25% més de 6000 euros
 • ·       6,8% entre 15.000 i 60.000 euros

Amb relació a si l'activitat està vinculada a un contracte signat entre les dues parts:

 • ·       51,2% no hi ha contracte
 • ·       31,7% si hi ha contracte
 • ·       17,1% responen que estaven en tràmits o eren acords verbals. 

A la pregunta: Si no hi ha contracte, indica si hi ha compromís per reprendre o reprogramar l'activitat més endavant:

 • ·       49,3% si hi ha compromís
 • ·       21,9% no hi ha compromís
 • ·       28,8% incertesa

L'aturada dels teus projectes afecta tercers (professionals a qui havies fet encàrrecs):

 • ·       51,2% si afecta
 • ·       42,5% no afecta
 • ·       6,3% no contesten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


image

Més notícies
Arxiu de notícies