Equip en funcions


Comissió 1, d’administració, serveis i formació
Té com a funcions bàsiques portar a terme l'administració, l'oficina de serveis i articular l'administració amb serveis i espais de formació. També té com a objectius el foment de la participació per tal d’aconseguir una associació més horitzontal.

 • Tomás Pariente (president)
 • Carme Castellví (vocal)
 • Anna Comellas (vocal)
 • Miquel Garcia (vocal)

Comissió 2,  de territori
Té el propòsit de fer participar als artistes de tot el territori català en el desenvolupament de la PAAC. Entenent les diferències que poden aportar noves maneres de veure i experimentar la pràctica artística. 

 • Lídia Porcar (vicepresidenta 1)
 • Cristina Ferré (vocal)
 • Clara Garí (vocal)
 • Jordi Puig (vocal)
 • Anna Recasens (vocal)

Comissió 3, d'acció política i comunicació externa
Té el propòsit de revisar les pràctiques polítiques entorn a les arts visuals i exercir la iniciativa del debat polític sobre les pràctiques artístiques. Confecciona documents de representació i premsa, també treballa conjuntament amb altres comissions quan tenen necessitat de realitzar comunicats públics. Duu la interlocució amb les administracions públiques i amb la Plataforma d’Arts Visuals.

 • Mar Arza (vocal)
 • Enric Mauri (vocal)
 • Silvia Alcoba (vocal)
 • Antonio Ontañon (vocal)

Comissió 4, d’àmbit professional i bones pràctiques
Impulsa l’Observatori de les Bones Pràctiques en les Arts Visuals. S’encarrega de l’actualització i millora del Codi de les Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals, així com de la realització d’una cartografia de la situació dels artistes a Catalunya. Treballa amb els grups polítics per aconseguir un Estatut de l’Artista i del Creador, estudia les lleis i normatives que afecten les condicions de la professió, té el propòsit d’articular projectes col·laboratius entre artistes i altres projectes d’interès professional. 

 • Àlvar Calvet (vocal)
 • Domènec (vocal)
 • Rosó Cusó (vocal)
 • Helena Basagañas (vocal)
 • Eva Sans (vocal)

Comissió 5, d`educació
S’ocupa d’analitzar el context educatiu en la besant de l’art per poder incidir a escoles, institucions o departaments d’educació, així com d’organitzar propostes que posin en valor la importància de l’educació artística contemporània com a eina de transmissió de coneixement i sentit crític.

 • Daniel Gasol (vicepresident 2)
 • Jordi Lafon (secretari)
 • Lola Lasurt (vocal)
 • Marta Negre (vocal)
 • Vicens Casassas (vocal)


Coordinació Tècnica
Céline Pimentel


Sevei Jurídic
Rubèn Guilanyà

Gestoria
Jaume Abelló

Informàtica i web
Alain Préau