Publicacions

Recull de publicacions que poden ser d'interès per al sector de la creació artística.
 


 

Publicacions pròpies

La PAAC encara no té publicacions pròpies.


 

Publicacions d'altres

Código Deontológico del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) - IAC 2011 [castellà] [descàrrega PDF]

Els socis del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) varen aprovar per unanimitat a l’Assamblea General del 6 de maig de 2011 el primer codi deontològic per a les relacions interprofessionals en el conjunt del sector de l’art.
Paraules clau: codi deontològic, bones pràctiques professionals

Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales - UAVV 2008 [castellà] [descàrrega PDF]

Manual per aplicar el codi de bones pràctiques en les arts visuals aprovat pel Ministeri de Cultura i acordat entre tots els sectors del món de l’Art Contemporani (Associacions de Directors de Museus i Centres d’Art, Galeries, Crítics, i la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals) l’any 2008.
Paraules clau: codi ètic, manual, bones pràctiques professionals
 

CODI de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals - AAVC 2008 [català] [ressenya i descàrregues]

Recull aspectes generals de contractació (drets d’explotació, drets d’autor, assegurances, impostos, remuneració…) com els aspectes relatius a la relació que s’estableix entre els creadors i els altres agents. Inclou codis específics: Codi de Relacions entre l’Artista Visual i l’Espai de Difusió i el Codi de Relacions entre l’Artista Visual i la Galeria. També inclou una Guia de contractació.
Paraules clau: codi ètic, manual, guia, bones pràctiques professionals, espais de difusió, galeries d'art, contractació, drets d'autor


Estatuto del Artista y del Creador - UAAV 2012 [castellà] [descàrrega PDF]

Publicació de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) que inclou l'informe de la situació dels artistes visuals, documents sectorials d'anàlisi de la seva situació i propostes de millora a través de l'Estatut de l'Artista.
Paraules clau: estatut de l'artista, anàlisi, diagnòstic, àmbit professional
 

Estudio: presencia de artistas españoles en el mercado internacional - AVAM 2009 [castellà] [descàrrega PDF per a socis AVAM] [ressenya]

Estudi sobre la visibilitat de la creació que es fa a l'estat espanyol en el mercat global de l'art i sobre la proporció d'artistes espanyols en les principals fires d'art internacionals. Estudi realitzat per l'Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM) i finançat pel Fondo Asistencial y Cultural de VEGAP.
Paraules clau: estudi, anàlisi, diagnòstic, àmbit professional
 

La dimensión económica de las artes visuales en España - AAVC 2006 [castellà] [descàrrega PDF] [ressenya]

Estudi impulsat per l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya amb el suport del Ministeri de Cultura i l'Institut Català d'Indústries Culturals que quantifica el pes econòmic del sector de l'art contemporani delimitant-ne l'extensió. La recerca empírica de l'estudi la va fer Artimetria sota la direcció d'Antoni Laporte i la recerca qualitativa i de context va anar a càrrec de Urbmedia sota la direcció d'Iván Orellana. La coordinació general del projecte des de l'AAVC va anar a càrrec de Florenci Guntín.
Paraules clau: estudi, anàlisi, diagnòstic, dimensió econòmica de l'art
 

Manual d'ús per a la creativitat sostenible en l'era digital - FCF 2010 - CC-BY-SA 3.0 / GFDL 1.3 [català, castellà, anglès] [descàrrega PDF] [versió HTML] [ressenya]

Manual publicat a propòsit del Free Culture Forum que des d’una postura crítica sobre com s’ha regulat la propietat intel·lectual i de l’anàlisi de com l’era digital ha democratitzat i transformat la creació i distribució, exposa i proposa models de producció basats en les llicències obertes per a diversos àmbits: música, cinema, edició, moda, programaris. També proposa nous models de finançament de l’activitat creativa. Editat per X-net, Simona Levi, YProductions, Mayo Fuster Morell, Felix Stalder, Floren and Brenna i Eva Reyes.
Paraules clau: manual, models de producció, llicències obertes, finançament


El poder de la apertura - CC-by 2011 [castellà, anglès] [descàrrega PDF] [web de la publicació]

Recull testimonis reals de creadors i organitzacions que han apostat per distribuir les seves produccions utilitzant llicències Creative Commons, com ho han fet i com els ha anat.
Paraules clau: lllicències lliures, creative commons, models oberts


Cultura libre - LESSIG, L. 2005 CC-BY-NC-SA - Traficantes de Sueños [castellà, anglès] [descàrrega PDF]

Llibre fundacional del moviment per a la cultura lliure en què s’exposa com la regulació del copyright ha ampliat els seus territoris i els canvis legislatius que, especialment als EUA, han restringit la llibertat creativa en lloc de protegir-la.
Paraules clau: lllicències lliures, cultura lliure, propietat intel·lectual, copyright