Publicacions

Recull de publicacions que poden ser d'interès per al sector de la creació artística.
 


 

Publicacions pròpiesLlibre blanc: Models comentats de contractes per a artistes visuals, a càrrec de Rubèn Guilanyà, advocat de la PAAC i co-autor del llibre.


Llibre blanc (pdf)

ebook format


 

Publicacions d'altres

Código Deontológico del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) - IAC 2011 [castellà] [descàrrega PDF]

Els socis del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) varen aprovar per unanimitat a l’Assamblea General del 6 de maig de 2011 el primer codi deontològic per a les relacions interprofessionals en el conjunt del sector de l’art.
Paraules clau: codi deontològic, bones pràctiques professionals

Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales - UAVV 2008 [castellà] [descàrrega PDF]

Manual per aplicar el codi de bones pràctiques en les arts visuals aprovat pel Ministeri de Cultura i acordat entre tots els sectors del món de l’Art Contemporani (Associacions de Directors de Museus i Centres d’Art, Galeries, Crítics, i la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals) l’any 2008.
Paraules clau: codi ètic, manual, bones pràctiques professionals
 

CODI de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals - AAVC 2008 [català] [ressenya i descàrregues]

Recull aspectes generals de contractació (drets d’explotació, drets d’autor, assegurances, impostos, remuneració…) com els aspectes relatius a la relació que s’estableix entre els creadors i els altres agents. Inclou codis específics: Codi de Relacions entre l’Artista Visual i l’Espai de Difusió i el Codi de Relacions entre l’Artista Visual i la Galeria. També inclou una Guia de contractació.
Paraules clau: codi ètic, manual, guia, bones pràctiques professionals, espais de difusió, galeries d'art, contractació, drets d'autor


Estatuto del Artista y del Creador - UAAV 2012 [castellà] [descàrrega PDF]

Publicació de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) que inclou l'informe de la situació dels artistes visuals, documents sectorials d'anàlisi de la seva situació i propostes de millora a través de l'Estatut de l'Artista.
Paraules clau: estatut de l'artista, anàlisi, diagnòstic, àmbit professional
 

Estudio: presencia de artistas españoles en el mercado internacional - AVAM 2009 [castellà] [descàrrega PDF per a socis AVAM] [ressenya]

Estudi sobre la visibilitat de la creació que es fa a l'estat espanyol en el mercat global de l'art i sobre la proporció d'artistes espanyols en les principals fires d'art internacionals. Estudi realitzat per l'Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM) i finançat pel Fondo Asistencial y Cultural de VEGAP.
Paraules clau: estudi, anàlisi, diagnòstic, àmbit professional
 

La dimensión económica de las artes visuales en España - AAVC 2006 [castellà] [descàrrega PDF] [ressenya]

Estudi impulsat per l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya amb el suport del Ministeri de Cultura i l'Institut Català d'Indústries Culturals que quantifica el pes econòmic del sector de l'art contemporani delimitant-ne l'extensió. La recerca empírica de l'estudi la va fer Artimetria sota la direcció d'Antoni Laporte i la recerca qualitativa i de context va anar a càrrec de Urbmedia sota la direcció d'Iván Orellana. La coordinació general del projecte des de l'AAVC va anar a càrrec de Florenci Guntín.
Paraules clau: estudi, anàlisi, diagnòstic, dimensió econòmica de l'art
 

Manual d'ús per a la creativitat sostenible en l'era digital - FCF 2010 - CC-BY-SA 3.0 / GFDL 1.3 [català, castellà, anglès] [descàrrega PDF] [versió HTML] [ressenya]

Manual publicat a propòsit del Free Culture Forum que des d’una postura crítica sobre com s’ha regulat la propietat intel·lectual i de l’anàlisi de com l’era digital ha democratitzat i transformat la creació i distribució, exposa i proposa models de producció basats en les llicències obertes per a diversos àmbits: música, cinema, edició, moda, programaris. També proposa nous models de finançament de l’activitat creativa. Editat per X-net, Simona Levi, YProductions, Mayo Fuster Morell, Felix Stalder, Floren and Brenna i Eva Reyes.
Paraules clau: manual, models de producció, llicències obertes, finançament


El poder de la apertura - CC-by 2011 [castellà, anglès] [descàrrega PDF] [web de la publicació]

Recull testimonis reals de creadors i organitzacions que han apostat per distribuir les seves produccions utilitzant llicències Creative Commons, com ho han fet i com els ha anat.
Paraules clau: lllicències lliures, creative commons, models oberts


Cultura libre - LESSIG, L. 2005 CC-BY-NC-SA - Traficantes de Sueños [castellà, anglès] [descàrrega PDF]

Llibre fundacional del moviment per a la cultura lliure en què s’exposa com la regulació del copyright ha ampliat els seus territoris i els canvis legislatius que, especialment als EUA, han restringit la llibertat creativa en lloc de protegir-la.
Paraules clau: lllicències lliures, cultura lliure, propietat intel·lectual, copyright