Preguntes freqüents


Servei fiscal i jurídic

En aquest apartat pots trobar preguntes i respostes relacionades relacionades amb els serveis  i serveis fiscals i jurídics que ofereix la PAAC a les persones associades i al sector artístic.
 
Si no trobes resposta als teus dubtes en les "preguntes freqüents" pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic . En el cas que la comissió d'administració, serveis i formació consideri la teva pregunta d'interès general la incorporarem en aquesta secció amb la resposta pertinent, però sense desvetllar la teva identitat.

 

En aquest apartat pots trobar preguntes i respostes relacionades relacionades amb els serveis  i serveis fiscals i jurídics que ofereix la PAAC a les persones associades i al sector artístic.
 
Si no trobes resposta als teus dubtes en les "preguntes freqüents" pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic . En el cas que la comissió d'administració, serveis i formació consideri la teva pregunta d'interès general la incorporarem en aquesta secció amb la resposta pertinent, però sense desvetllar la teva identitat.

 

Tots els associats compresos a les categories de soci/a Professional, jove i estudiant. També els col·lectius i petites associacions d'artistes que formin part de la PAAC.
Exclusivament sobre aspectes fiscals i jurídics que tinguin a veure amb l'activitat artística.
Per tal de fer les consultes envieu a l'adreça paac@paac.cat un correu amb l'assumpte: "CONSULTA PAAC". Al correu ha de figurar el vostre nom, núm. de soci, un núm. de mòbil i un horari per tal que l'advocat us truqui. També cal enviar un breu resum del dubte o motiu de la consulta.
Les consultes consisteixen en respostes via correu electrònic o trucada telefònica de l'advocat a l'associat.
Dintre del servei de la PAAC les consultes presencials no estan incloses.
El servei fiscal i jurídic és orientatiu, assenyala les coses a fer, les mancances o les incorreccions, però és el soci o la sòcia qui té que fer-las.
El servei fiscal i jurídic ens permet fer 10 consultes mensuals, per tant, empre que hi hagi disponibilitat es poden fer consultes. La PAAC portarà un registre de les consultes fetes i de qui les fa, únicament a efectes de no repetir consultes a l'advocat i per ordenar la prioritat de les consultes segons la freqüència amb què els associats i associades preguntin.