Recursos i equipaments

La PAAC posa a disposició dels socis i sòcies equipaments, infraestructures i recursos que possibiliten pràctiques artístiques que d'altra manera difícilment estarien a l'abast dels artistes: material fotogràfic, equips de so, set de gravació, tècnics, platós, sales de reunions, etc.


Recursos


Servei d'altes i baixes a hisenda i la seguretat social

Vine a la PAAC amb el teu carnet d'identitat i et donarem d'alta o baixa del cens de professionals i retenidors d'hisenda o dels autònoms a la seguretat social!!!

Per tal de fer servir aquest servei cal que la persona que ho sol·liciti tingui activat el seu carnet per fer-lo servir digitalment. Et donarem d'alta o baixa via Internet.

Pròximament

Suport Comptable i Fiscal

La PAAC ofereix als seus socis i sòcies un servei de Suport Comptable i Fiscal facilitat per Qüestió de Comptes SL (Jaume Abelló). Aquest servei consisteix a donar suport en l’operativa habitual de qualsevol activitat professional o empresarial per al correcte desenvolupament de les seves obligacions fiscals i tributàries, així com en la gestió administrativa-comptable necessària per a la presentació de tributs.  

S’ofereixen tres modalitats: Suport Complet (entrada de dades fiscals al programa informàtic de gestió, comptabilització de factures, moviments bancaris, comptes de clients i proveïdors, llibres comptables, 
comptes anuals,  
declaracions 
IVA, IRPF, etc. ); Gestió Tributària i Assessoria (impostos i declaracions amb la informació facilitada, confecció i presentació d’impostos i assessorament en relació a la comptabilitat); Suport Ocasional (tramitació i ajuda en qualsevol tema relacionat amb les obligacions fiscals més comuns).

Les tarifes i preus varien en funció del servei específic. En el cas del Suport Complet i de Gestió Tributària i Assessoria, s’estableix una quota fixa mensual i aquesta anirà en funció del volum de dades a tractar i la seva complexitat. En el cas de Suport Ocasional, es realitza un pressupost en relació al tema plantejat. 


Els socis i sòcies de la PAAC tenen un descompte especial d’un 10% en totes les tarifes. En el servei de Suport Ocasional, a més a més, disposaran d’atenció prioritària i compromís de resposta en un màxim de 24 hores.

Per tal d’accedir a aquest servei cal posar-se en contacte amb Qüestió de Comptes, SL mitjançant l’adreça conta@questiodecomptes.net  indicant nom complet i número de soci/sòcia.

Creació i gestió de webs

La PAAC ofereix un servei de creació i gestió de pàgines web en conveni amb IDAC Serveis Informàtics i la seva branca de desenvolupament web La Poire Mordue. A La Poire Mordue treballen en l'àmbit de la creació i gestió de webs per a artistes, escoles i organismes relacionats amb la creació. El perfil d'encàrrecs se centra en webs i aplicacions gestionades a partir del web.

L'àmbit de la creació visual té dues característiques fonamentals, la importància de la visualització gràfica dels projectes i l'agilitat necessària en l'actualització dels continguts; totes les exposicions individuals, col·lectives, projectes, necessiten aquesta visualització en procés constant. D'altra banda els organismes necessiten no tan sols un web en el qual visualitzar-se, sinó també un instrument de gestió en què es puguin centralitzar enquestes, mòduls de registre, estadístiques d'estudi o altres aplicacions creades segons les necessitats.

Com a socis/sòcies de la PAAC tindreu un 20% de descompte en les tarifes dels seus productes de pàgina web i editor on-line. Podeu contactar amb IDAC a l'adreça electrònica idac@idac-ia.com, o bé al telèfon 653 184 728.

www.idac-ia.comEquipaments

Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes.
La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projecte. 

Serveis per als socis i socies de la PAAC:
  • Assessorament de producció: es facilitarà als artistes i/o col·lectius seleccionats que ho demanin una reunió en concepte d’assessorament de producció amb els responsables tècnics del centre de cara a la planificació del projecte.
  • Descompte del 20% en les tarifes vigents del següents serveis:
    • Espais: Platós i Sales Polivalents, Medialab
    • Lloguer de material de rodatge
    • Assessorament tècnic en electrònica, interactius* i audio.
  •  Cessió gratuita de material audiovisual no tarifat, previ dipòsit de fiança. En tots els casos, es signarà un document de responsabilitats específic.
* Cada dijous a la tarda pot fer-se ús del laboratori d’interactius d’Hangar de forma gratuïta amb assistència de tècnics del centre.


Tinta Invisible és una editorial d’obra gràfica. En el seu taller de Barcelona hi trobem activitats relacionades amb "les arts del llibre": el gravat calcogràfic, l’enquadernació artística, l'estampa digital giclée i el disseny gràfic.
  • Els socis i socies de la PAAC tenen un descompte del 15%  en totes les tarifes dels seus productes, serveis i activitats.