Recursos i equipaments

Recursos
Suport Comptable i Fiscal

La PAAC ofereix als seus socis i sòcies un servei de Suport Comptable i Fiscal facilitat per Qüestió de Comptes SL (Jaume Abelló). Aquest servei consisteix a donar suport en l’operativa habitual de qualsevol activitat professional o empresarial per al correcte desenvolupament de les seves obligacions fiscals i tributàries, així com en la gestió administrativa-comptable necessària per a la presentació de tributs.  

S’ofereixen tres modalitats: Suport Complet (entrada de dades fiscals al programa informàtic de gestió, comptabilització de factures, moviments bancaris, comptes de clients i proveïdors, llibres comptables, 
comptes anuals,  
declaracions 
IVA, IRPF, etc. ); Gestió Tributària i Assessoria (impostos i declaracions amb la informació facilitada, confecció i presentació d’impostos i assessorament en relació a la comptabilitat); Suport Ocasional (tramitació i ajuda en qualsevol tema relacionat amb les obligacions fiscals més comuns).

Les tarifes i preus varien en funció del servei específic. En el cas del Suport Complet i de Gestió Tributària i Assessoria, s’estableix una quota fixa mensual i aquesta anirà en funció del volum de dades a tractar i la seva complexitat. En el cas de Suport Ocasional, es realitza un pressupost en relació al tema plantejat. 


Els socis i sòcies de la PAAC tenen un descompte especial d’un 10% en totes les tarifes. En el servei de Suport Ocasional, a més a més, disposaran d’atenció prioritària i compromís de resposta en un màxim de 24 hores.

Per tal d’accedir a aquest servei cal posar-se en contacte amb Qüestió de Comptes, SL mitjançant l’adreça conta@questiodecomptes.net  indicant nom complet i número de soci/sòcia.

Creació i gestió de webs

La PAAC ofereix un servei de creació i gestió de pàgines web en conveni amb IDAC Serveis Informàtics i la seva branca de desenvolupament web La Poire Mordue. A La Poire Mordue treballen en l'àmbit de la creació i gestió de webs per a artistes, escoles i organismes relacionats amb la creació. El perfil d'encàrrecs se centra en webs i aplicacions gestionades a partir del web.

L'àmbit de la creació visual té dues característiques fonamentals, la importància de la visualització gràfica dels projectes i l'agilitat necessària en l'actualització dels continguts; totes les exposicions individuals, col·lectives, projectes, necessiten aquesta visualització en procés constant. D'altra banda els organismes necessiten no tan sols un web en el qual visualitzar-se, sinó també un instrument de gestió en què es puguin centralitzar enquestes, mòduls de registre, estadístiques d'estudi o altres aplicacions creades segons les necessitats.

Com a socis/sòcies de la PAAC tindreu un 20% de descompte en les tarifes dels seus productes de pàgina web i editor on-line. Podeu contactar amb IDAC a l'adreça electrònica idac@idac-ia.com, o bé al telèfon 653 184 728.

www.idac-ia.comEquipaments

Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes.
La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projecte. 

Serveis per als socis i socies de la PAAC:
  • Assessorament de producció: es facilitarà als artistes i/o col·lectius seleccionats que ho demanin una reunió en concepte d’assessorament de producció amb els responsables tècnics del centre de cara a la planificació del projecte.
  • Descompte del 20% en les tarifes vigents del següents serveis:
    • Espais: Platós i Sales Polivalents, Medialab
    • Lloguer de material de rodatge
    • Assessorament tècnic en electrònica, interactius* i audio.
  •  Cessió gratuita de material audiovisual no tarifat, previ dipòsit de fiança. En tots els casos, es signarà un document de responsabilitats específic.
* Cada dijous a la tarda pot fer-se ús del laboratori d’interactius d’Hangar de forma gratuïta amb assistència de tècnics del centre.