Programes

SUBVENCIÓ PER A PROJECTES ARTISTICS QUE ARTICULIN ELS SECTORS PROFESSIONALS EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, LA MÚSICA, LES ARTS VISUALS I LA LLIBRERIA
 
La Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya fundada el 19 de desembre de 2015 a la ciutat de Manresa, és un col·lectiu organitzat d'artistes i agents del sector creat per representar el sector dels artistes visuals de Catalunya.
Ha estat creat amb la voluntat de ser la veu col·lectiva que defèn condicions de treball, estàndards de pagament, igualtat d'oportunitats, promovent a la vegada l'ajut mutu, l'intercanvi d'experiències, relacions laborals respectuoses i les bones pràctiques professionals.


En aquests moments acabem de començar com a associació, però els que configurem la Junta directiva som artistes de llarga trajectòria i comprovat rigor professional. Per aquestta convocatòria els que la representen son:
- Tomás Pariente
- Nora Ancarola
- Mireia Sallarés
(curriculums al dfinal del document)
 
Actualment som 53 els socis i sòcies fundadores i esperem en pocs mesos, aconseguir la fita de 250 associats, cifra amb la que vam començar com a plataforma encara sense personalitat jurídica.
 
Els nostres objectius a mitjà i llarg termini són:
 
_ Cohesionar les pràctiques artístiques i representar-les.
_ Identificar les problemàtiques comunes, més freqüents i específiques dels i les artistes,  no només en l'àmbit laboral, també ètic.
_ Lluitar per al seu reconeixement social i la seva aportació (econòmica, intangible), dins la societat.
_ Reivindicar les condicions de treball i drets laborals amb consciència política.
_ Lluitar per una professionalització justa.
_ Interlocució davant d'administracions i mediadors.
_ Promoure treballs i les recerques necessàries, per crear marcs de funcionament ètic i d'innovació dins les arts visuals.
_ Observatori de Bones pràctiques
_ Donar serveis als associats/des.
 
En aquests moments la Junta directiva conformada pels 25 socis i sòcies, entre Presidència, Vicepresidències, Tresoreria, Secretaria i Vocalies, estem treballant per crear les estructures necessàries per portar a terme els nostres objectius. És per això que presentem per aquesta convocatòria 4 projectes, alguns dels quals ja estan en marxa, i que seran les bases per generar l'inici dels serveis als associats i els estudis necessaris per conèixer i interlocutar amb el sector.
 
El projectes que presentem son:
 
1- Posada en funcionament de l’ Observatori de Bones Pràctiques Professionals
 
L’Observatori de Bones Pràctiques Professionals vol ser una plataforma que articuli accions i serveis vinculats a la divulgació, protecció i assessorament sobre Bones Pràctiques en l’àmbit professional dels artistes, així com a l’observació i diagnosi de l’estat de les Bones Pràctiques en el conjunt del territori català.
 
El projecte, de llarg recorregut, és un dels objectius explícits de la PAC, especificats en l’Article 2 dels seus estatuts, en concret: Crear i impulsar l’Observatori de Bones pràctiques i que respon a objectius més generals de l’associació com:
Identificar totes aquelles problemàtiques que afecten els/les artistes pel que fa als seus drets morals i patrimonials, ètics, laborals i econòmics.
Reivindicar la plena democratització del treball i el treballador/a cultural. Combatre la precarietat laboral en el sector i incentivar propostes dirigides a la seva millora i regulació tributària, salarial, jurídica, administrativa i contractual, posant un especial èmfasi en la realitat del treballador autònom i de la realitat associativa.
Vetllar per una professionalització justa.
Sol·licitar i reforçar la interlocució amb les diverses administracions públiques i amb els agents, institucions, entitats i organismes, ja siguin públics com privats, que tenen una vinculació amb l’àmbit artístic.
Donar serveis als associats/des.
 
En aquesta primera fase que es desenvoluparà al llarg de 2016, (específicament en el darrer trimestre del 2016), es proposa la posada en funcionament de l’Observatori a partir de:
 

 1. Plataforma web vinculada a la pàgina web de la PAC que inclourà:
 
 1. Taulell de notícies sobre Bones Pràctiques Professionals a Catalunya, incloent casos en els que la PAC està treballant, denúncies del sector, millores assolides i a assolir, anuncis de formació, etc.
 2. Models de contractes i documents legals que garanteixin el compliment dels drets i deures dels artistes per a ser usats tant per artistes com per organitzacions i entitats: contractes de compra-venta, de cessió de drets, de contractació de col·laboradors i altres professionals, de cessió de drets d’imatge, etc.
 3. Enquesta accessible on-line sobre l’experiència dels artistes amb les organitzacions i entitats amb les que hagin treballat. Permetrà valorar i destacar el nivell d’implementació de les recomanacions del Codi de Bones Pràctiques, detectar els casos que requereixin d’accions concretes per part de la PAC i aquells que de forma exemplar compleixin amb les Bones Pràctiques. Els resultats d’aquestes enquestes, que es podran complimentar de forma regular durant tot l’any, es visualitzaran a la mateixa pàgina web.
 4. Bústia per a denúncies i petició de suport. Aquesta bústia serà un contacte directe amb la Comissió d’Àmbit Professional que gestionarà juntament amb l’artista afectat la defensa dels seus drets i treballarà juntament amb la institució o organització de la que sorgeixi el contracte laboral per a la correcció de la situació i la previsió d’altres casos en el futur.
 
 1. Servei d’assessorament: Aquest servei posarà a disposició dels artistes associats un advocat que els pugui assessorar en temes de contractacions, drets i deures professionals. La representació legal de cara a possibles judicis queda fora del servei.
A llarg termini, es pretén que l’Observatori sigui una eina participativa i dinàmica que permeti el debat i la visualització de l’estat de les Bones Pràctiques Professionals a Catalunya.
 
Fases de desenvolupament:
 
 1. Contractació de serveis jurídics d’assessorament, tant per al disseny dels continguts que faci la comissió d’àmbit professional, com per al servei d’assessorament als artistes associats i del context general.
2.   Disseny de continguts
 1. Rescat i re-actualització de documents vinculats a les bones pràctiques  (codi de bones pràctiques, decàleg i models de contractes) i redacció de nous models i documents legals amb el suport de l’assessorament jurídic.
 2. Disseny de continguts de l’enquesta sobre Bones Pràctiques amb el suport de l’assessorament jurídic que garanteixi el compliment de la Llei de Protecció de Dades i altres aspectes legals.
 3. Disseny de la pàgina web vinculada a la web de la PAC amb especial èmfasi a la versatilitat i al tractament i processament de les dades de l’enquesta, vinculada a una base de dades de consulta interna. Disseny de la visualització d’aquestes enquestes i de l’alimentació de notícies.
3.  Programació d’una plataforma web que incorpori les següents especificacions
     tècniques necessàries per a assolir els objectius de l’activitat
 
 1. Creació d’un subdomini específic
ObservatoriBonesPractiques.plataformadartistesdecatalunya.cat
 1. Definició de la web específica "OBBPP" seguint el disseny general de la WEB de la plataforma (Format web responsive)
 2. Definició dels mòduls per incorporar continguts específics necessaris per a la recollida de diferents tipus de continguts: notícies (amb possibilitat de visualitzar notícies filtrades per la web), descàrrega de fitxers, enquesta amb administració pròpia recollint els resultats per fitxer, pàgina amb formulari de contacte, denúncies i suport.
 3. Mòdul d’administració de continguts de les pàgines que permet modificar-les “online” des de qualsevol ordinador personal connectat a internet. (aquest mòdul permet accedir a l’administració amb un nom d’usuari i contrasenya per a accedir a diferents parts de la web i actualitzar imatges, vídeos i textos.
4.   Llançament del projecte a partir de petites accions de comunicació entre els socis
      i altres agents del sector a partir de les plataformes de comunicació i xarxes socials
      de la PAC.
 
Professionals externs:
- Alain Préau, informàtic i dissenyador
- Rubèn Guilanyà, advocat
- Altres a determinar
 
2- Pàgina WEB interactiva i Xarxes socials
 
Per tal de difondre la seva tasca, la Plataforma d'artistes de Catalunya (PAC) necessita amb certa urgència obrir una pàgina WEB i tenir una activitat continuada en les xarxes socials.
 
El projecte de WEB de la PAC, ha de complir moltes funcions i no només la de ser un espai informatiu i divulgatiu vers les seves sòcies i socis, sinó també un espai d'intercanvi d'informació, arxiu i documentació útil per tota la comunitat artística.
 
Una intranet, amb possibilitats de debats interns, més  subwebs com la de l'observatori de Bones Pràctiques o un blog de notícies, fa que aquest instrument sigui fonamental per la nostra activitat diària i col·ñaborativa.
 
Aquest projecte ja està en marxa des de fa un mes aproximadament, i tenim previst que en el mes de juny, ja podrem tenir la pàgina activa, amb el servei de registre d'associats (subweb), un intranet de comunicació interna, newsletter, espai d'arxiu i documentació i un blog de notícies.
 
La creació del subdomini específic per les Bones Pràctiques serà una extensió de laWeb principal que també tindrà caràcter responsive.
 
Tenim previst el servei d'actualització semanal i la relació directa amb la nostra pàgina de Facebook i d'altres xarxes socials.
 
Referències Ofimàtica:
Ordinador de sobretaula: http://tienda.lifeinformatica.com/ordenadores/ilife/gama-bs/bs-550.htm
Ordinador portàtil:
http://www.apple.com/es/shop/buy-mac/macbook-air?product=MJVE2Y/A&step=config
Impressora: http://www.pcgreen.com/brother-mfc-j4420dw-755469-p.htm
Disc dur extern: http://www.pcgreen.com/toshiba-canvio-basics-734129-p.htm
Pantalla ordinador: http://www.pcgreen.com/acer-g236hlbbid-405142-p.htm
 
Professionals externs:
- Alain Préau, informàtic i dissenyador
- Altres a determinar
 
3- Formació continuada
 
La Plataforma, com a part fonamental dels seus serveis als socis i a la comunitat artística catalana, vol desenvolupar un programa de formació continuada d'àmbit territorial, amb una extensa oferta de cursos de formació orientats a les necessitats, interessos i problemes que envolten la professionalització dels artistes.

Aquest any comencem amb una proposta bàsica, un curs que respon a una de les mancances fonamentals dels artistes: els seus coneixements sobre drets i deures jurídicament parlant, i les seves obligacions tributàries. El curs és per tant un curs pràctic de legislació per artistes.

El curs està programat en 5 sessions de 3 hores. Cada sessió consisteix en una part teòrica i una part pràctica o taller. El curs té per objectiu (i) familiaritzar-se amb les principals obligacions d'un artista que està o que es vol posar com a autònom i (ii) conèixer els drets que la Llei de Propietat Intel·lectual confereix als artistes. No es tractaran les obligacions fiscals ni de la Seguretat Social de les societats o persones jurídiques.

El curs tindrà lloc a Barcelona, dues vegades, i al territori, dues vegades. La proposta de subvenció va dirigida a pagar els costos de professorat infraestructura de manera que els socis de la PAC puguin fer-lo de franc, i a la vegada hi hagi la possibilitat d'inscrits no-socis, pagant una petita matricula.
 
2.1-Programa
 
El curs està programat en 5 sessions de 3 hores. Cada sessió consisteix en una part teòrica i una part pràctica o taller. El curs té per objectiu (i) familiaritzar-se amb les principals obligacions d’un artista que està o que es vol posar com a autònom i (ii) conèixer els drets que la Llei de Propietat Intel·lectual confereix als artistes. No es tractaran les obligacions fiscals ni de la Seguretat Social de les societats o persones jurídiques.
     PRIMERA SESSIÓ
 1. Què he de fer per començar la meva activitat professional com a artista visual?
Explicarem tots els passos que cal fer per iniciar l’activitat professional com a artista plàstic.
 1. I una vegada en marxa, quines obligacions tinc?
 • Hisenda
 • Seguretat Social
 • Gestió de l’activitat
  • Llibre de vendes i ingressos
  • Compres i despeses
  • Registre de béns d’inversió
  • Hisenda: IRPF
Explicació de l’IRPF així com dels diferents impresos que cal presentar, amb una eminent vocació pràctica.
 1. IRPF: taller
El taller consistirà en complimentar el model 130, amb diferents variants.
     SEGONA SESSIÓ
 1. L’IVA
Exposarem els diferents règims de l’IVA i les particularitats que afecten al col·lectiu d’artistes visuals.
 1. Com ha de ser una factura?
Explicarem els diferents elements que ha de tenir una factura per a què sigui correctament emesa.
 1. L’IVA: taller
El taller consistirà en complimentar el model 303, amb diferents variants.
     TERCERA SESSIÓ
 1. Propietat intel·lectual
Explicació dels diferents aspectes que configuren la propietat intel·lectual i la seva regulació.
 1. Cessió d’obres plàstiques
Explicació de la regulació de la cessió d’obres plàstiques. Aquestes suposen un cas d’especial interès per a l’artista visual.
 1. Copyleft, creative commons i altres llicències
Explicarem què són el copyleft, el creative commons així com d’altres llicències
 1. Com protegim la nostra obra?
Veurem les diferents formes de protegir la nostra obra, amb els seus avantatges i els seus inconvenients.
 1. Taller: casos pràctics
Exposarem diferents situacions en què es vegi molt clar un conflicte o problema en matèria de propietat intel·lectual. Es debatran solucions possibles amb els participants. Es contrastaran les solucions proposades amb les solucions que els operadors jurídics donen. S’elaborarà conjuntament un decàleg de consells per a l’artista visual.
     CUARTA SESSIÓ
 1. Obligacions tributàries
Taller IRPF 2
Amb els coneixements adquirits durant les tres primeres sessions, tornarem a complimentar el model 130, amb situacions més complexes amb la finalitat de consolidar coneixements.
Taller IVA 2
Amb els coneixements adquirits durant les tres primeres sessions, tornarem a complimentar el model 303, amb situacions més complexes amb la finalitat de consolidar coneixements.
 1. Facturació nacional i internacional
En un món en el que els artistes teniu relació amb galeries i clients d’arreu del món, resulta convenient saber quan posem l’IVA i quan posem l’IRPF. Els coneixements ja els tenim de les primers 3 sessions, ara ho treballarem des d’una vessant totalment pràctica.
 
            QUINTA SESSIÓ
Models de contractació de l'artista
 
Necesitat de lcontracte escrit. Explicació dels diversos models de contractació per artistes derivats de les diferents situacións contractuals.
-Model de contracte de compravenda d'obra preexistent.
-Model de contracte d'obra inèdita (encàrrec d'obra)
-Model de contracte de cessió d'obra preexistent per la seva comunicació pública.
-Model de contracte de cessió d'una obra inèdita per la seva comunicació pública.
-Model de contracte de representació amb galeria.
-Model de contracte amb galeria per a exposició puntual
-Model d'albarà de lliurament d'obra
 
En aquest projecte incloem material d'infraestructura mobiliària de l'associació i un primer suport tècnic.
 
Professionals externs:
- A determinar
 
Calendari d'actuació
Projecte bones pràctiques:
La realització d'aquest projecte està previst desenvolupar-lo en tres o quatre mesos A partir de la concesió de l'ajut.
També hi ha previst un temps per donar-lo a conèxer a través de mitjans i xarxes socials
Aquestt projecte també comporta el seguiment de la nostra proposta en concursos que es convoquin, relació amb fires i galeries,etc
Projecte web:
Es desenvoluparà a llarg de sis mesos a partir del mes de març del 2016 (projecte ja començat)
Projecte formacio continuada:
Es faran els dos cursos proposats entre l'octubre i el desembre del 2016, un a la ciutat de Barcelona i un altre a un dels territoris on la plataforma té representació
 
 
Pla de comunicació
L'informació de les nostres activitats es faran:
Amb els mitjans audiovisuals i escrits amb comunicats o rodes de premsa, entrevistes amb membres de la junta o portaveus degudament identificats de la Plataforma
Als membres de la Plataforma i públic en general, a través de correo electrònics i xarxes socials com Facebook i Twiter, i per mitjà de la nostra pàgina web