Entrades lliures

La PAAC vol arribar a acords per tal que les persones associades puguin gaudir d'entrades reduïdes o gratuïtes als museus i les fires d'art, especialment aquells dies i activitats per professionals. Al territori català és la pròpia PAAC la que arriba a acords, i a la resta del territori espanyol arribem a acords a través de la UNION A.C o, a l'àmbit internacional, a través de la IAA.

Actualment la PAAC te els convenis d'entrada gratuita o reduida llistat a continuació, i treballem per la seva ampliació a més institucions. En el cas de Catalunya els convenis els fem directament amb els museus o fires. A la resta del territori espanyol els convenis són de cada comunitat o bé de la UNION de Artistas Contemporáneos. La nostra pertinença a la UNION fa que també siguin vàlids per la PAAC.


·1- MUSEUS I CENTRES D'ART

CATALUNYA


Barcelona:

- Fundació Joan Miró
- Fundació Suñol
- Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
- Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Caldes d'Estrac:

- Fundació Palau. 

VALÈNCIA


BALEARS


MADRID


GALICIA


ASTURIAS


CANARIAS

 
EXTREMADURA


ANDALUCÍA


CASTILLA Y LEÓN·


2-Convenis internacionals amb la IAA

La PAAC pertany a la International Association of Art (IAA). Això significa que els països membres posen a disposició de la federació els convenis amb museus que tenen al seu territori. Per tal de saber quins museus s'inclouen en cada país cal mirar si pertanyen a la IAA (http://www.aiap-iaa.org/membership.lists.htm ) i posar-se en contacte amb ells.


·3- FIRES

Arco Madrid 2017

Entrades a preu reduit pels socis i socies de la PAAC.