Observatori de Bones Pràctiques

L’Observatori de Bones Pràctiques Professionals, d’ara endavant OBBPP, té com a objectius l’observació i diagnosi de l’estat de les Bones Pràctiques en el conjunt del territori català. Aquest observatori també pretén acollir i articular accions i serveis vinculats a la divulgació i protecció de les Bones Pràctiques en l’àmbit professional dels artistes.
 
Per a tal fi hem realitzat un qüestionari al qual t'animem, siguis o no soci de la PAAC, a que li dediquis uns minuts per respondre’l. Pots trobar el Qüestionari de Bones Pràctiques i Tracte Professional en una pestanya independent del menú BONES PRÀCTIQUES.
 
Totes les tasques desenvolupades des de l'OBBPP es faran públiques en aquesta secció.
 
Actualment ens trobem en una fase inicial, però l'OBBPP és un dels propòsits explícits de la PAAC i respon a objectius més generals de l'associació tals com:

  • Cohesionar les pràctiques artístiques i representar-les.
  • Identificar totes aquelles problemàtiques que afecten els/les artistes pel que fa als seus drets morals i patrimonials, ètics, laborals i econòmics.
  • Reivindicar la plena democratització del treball i el treballador/a cultural. Combatre la precarietat laboral en el sector i incentivar propostes dirigides a la seva millora i regulació tributària, salarial, jurídica, administrativa i contractual, posant un especial èmfasi en la realitat del treballador autònom i de la realitat associativa.
  • Vetllar per una professionalització justa.
  • Sol·licitar i reforçar la interlocució amb les diverses administracions públiques i amb els agents, institucions, entitats i organismes, ja siguin públics com privats, que tenen una vinculació amb l’àmbit artístic.
  • Donar serveis als associats/des.
 
El desenvolupament i coordinació de l'OBBPP és a càrrec de la Comissió d’àmbit Professional de la PAAC.