Documents

Aquest apartat recull un conjunt de documents útils per entendre i dur a terme les Bones Pràctiques Professionals en l'àmbit de l'art contemporani. Entre ells hi pots trobar l'estatut de l'artista, un decàleg i el codi o manual de bones pràctiques així com diferents models de contractes o de relacions que permeten una orientació professional en el sector de l'art contemporani i la seva pràctica.
 
Aquest conjunt de documents vol ser una eina per normalitzar i millorar les relacions professionals entre els artistes i els diferents agents que intervenen en el sector. Els posem a disposició de tots (artistes, espais de difusió, galeries, comissaris...) amb la intenció primera de generar un marc comú a on el compliment de les bones pràctiques és indispensable per a crear uns estàndards de relacions professionals justes, equilibrades i satisfactòries per a totes les parts i que permeti construir un teixit cultural saludable.
 
Gran part dels documents inclosos en aquesta secció van ser consensuats pels diversos sectors de l'àmbit de l'art contemporani (associacions de directors de museus i centres d'art contemporani, galeries, crítics i la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales —UAAV—) i el Ministeri de Cultura en el marc del Document de Bones Pràctiques a museus i centres d'art (del 31 de gener de 2007).

Alguns dels documents que trobaràs en aquesta secció estan en procés de revisió, complementació o millora. Si en trobes a faltar algun o tens preguntes entorn d'aquests materials pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic de contacte d'aquesta comissió.