Quëstionari

Dediquem aquest apartat al Qüestionari de Bones Pràctiques i Tracte Professional. La teva participació és indispensable. Les respostes a aquest qüestionari ens permetran recollir dades que serveixin per avaluar l'estat de les bones pràctiques a espais de difusió, galeries comercials i altres estructures artístiques de Catalunya o la resta de l'estat espanyol. A través d'aquestes dades podrem detectar i visibilitzar tant els casos exemplars de tracte professional com les possibles mancances, davant les quals podrem emprendre noves accions o protocols de millora.
 
Aquest qüestionari forma part de l'Observatori de Bones Pràctiques Professionals generat per la Comissió d’àmbit Professional de la PAAC. Els seus resultats, desvinculats de les identitats de les persones que el contestin, es faran públics regularment a la web de l'Observatori de Bones Pràctiques Professionals.
 
Qüestionari de bones pràctiques i tracte trofessional
[versió beta 0.1 · qüestionari ja disponible en proves, agraïrem qualsevol suggeriment de millora]