Projectes educatius

L’arxiu educatiu de la PAAC vol ser una compilació de materials útils per l’aprenentatge i la pràctica docent en l’àmbit de l’educació visual i plàstica, incloent textos, transcripcions d’entrevistes, ressenyes i debats. Si hi ha material interessant que creus que hauria de ser-hi diga'ns-ho i ho valorarem .


La comissió d'educació recull projectes d'educació artística i pedagogia de l'art que poden ser referents útils per les persones, centres i entitats vinculades a aquest àmbit.


http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_projectes/zona-intrusa/

ZONA INTRUSA és un projecte artístic i educatiu per als centres de secundària de Mataró que cerca apropar l’art contemporani als centres educatius per produir un espai crític de coneixement i experimentació. En aquest marc entenem l’art com un lloc des d’on generar un diàleg amb els nois i noies, generar un coneixement integral sobre l’individu i el seu entorn, de manera transdisciplinar, que inclogui la participació de docents i alumnes. El projecte neix el curs 2006-2007  en una iniciativa i producció de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.


http://artiescola.cat/

ART i ESCOLA està impulsat per ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona per establir una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’art i l’educació, conjuntament amb centres educatius. Parteix de la premissa que l’educació és part de la producció cultural i que l’art, entès des de la seva multiplicitat de formes contemporànies, pot proporcionar diverses eines útils per revitalitzar accions educatives. Les persones que formen part de l’equip de treball estan vinculades a les institucions impulsores, i s’encarreguen de definir les línies globals del programa, així com assessorar sobre els continguts i la metodologia a les escoles que s’hi adhereixen.


http://ajuntament.barcelona.cat/centredart/ca/content/desbordar-la-universitat-performances-intervencions-i-intercanvis

DESBORDAR LA UNIVERSIDAD són Assumpta Basses (Facultat de BBAA, UB), Eva Marichalar-Freixa (Facultat d’Educació UVic-UCC), Marta Ricart (Facultat d’Educació UManresa) i Judit  Vidiella (ERAM UdG). Desbordar la Universitat és una plataforma de coneixement col·lectiu i procés relacional. Té la finalitat de compartir i repensar les pedagogies performàtiques i del cos explorades a les respectives assignatures. Com plataforma pretén explorar possibles desbordaments i repensar els formats acadèmics a partir d’una sèrie de preguntes, dilemes i eixos respecte al rol social de la universitat i la innovació docent.
Institucions involucrades:  ERAM, Fabra&Coats, UVic-UCC, Facultat de Belles Arts UB i Facultat d’Educació UManresa
 


http://www.poliedrica.cat/qui-som/

POLIÈDRICA és un projecte que neix l’any 2012 en el marc del LABMediació del Centre d’Art de Tarragona  (CA Tarragona). Especialitzat en mediació, el CA Tarragona va veure interrompuda la seva activitat el 2013, però es va decidir donar continuïtat a Polièdrica atenent al seu valor públic. Des d’aleshores, el col·lectiu Sinapsis coordina el procés per convertir Polièdrica en un projecte en xarxa basat en una estructura associativa que permeti diferents formes d’implicació, col·laboració i gestió.


http://subtramas.museoreinasofia.es/es

SUBTRAMAS es un proyecto artístico en curso, enmarcado en el campo de estudio de la cultura visual digital, que impulsa la investigación y la producción colaborativa en torno a la imagen en movimiento. Para ello, Subtramas pone en valor aquellos trabajos que, desde el cine colectivo y las artes visuales, han cuestionado las relaciones entre el conocimiento y el poder, fomentando un territorio de cruce entre el arte, la democracia participativa, la educación y la vida cotidiana.

www.idensitat.net/ca/

IDENSITAT és un projecte d’art que experimenta, mitjançant processos creatius, formes d'incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S'articula com a sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Impulsa un conglomerat d'estratègies per dur a terme activitats que combinen recerca, producció, gestió, educació i comunicació. Un sistema que alhora es fonamenta en dinàmiques col·laboratives per tal de posar en relació la pràctiques artístiques contemporànies amb altres disciplines, i desenvolupar mecanismes connectables a determinades òrbites de l'espai social.
 

http://www.ub.edu/art-prodoc/

ART, PROFESSIÓ i DOCÈNCIA el forma l’equip de professors del grup d’innovació docent de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que cerca fórmules que apropin el context universitari al context social i cultural del territori i de l’art contemporani en general. En els darrers anys hem centrat el nostre treball en desenvolupar noves metodologies docents que permetin aquesta transversalitat. De fet, un dels nostres focus d’interès és el de promoure la professionalització en els estudiants de Belles Arts.