• Menú
 • Back
  Good Practices

  Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals

  Aquest codi de l'antiga Associació d'Artistes Visuals de Catalunya recull aspectes generals de contractació (drets d’explotació, drets d’autor, assegurances, impostos, remuneració…) com els aspectes relatius a la relació que s’estableix entre els creadors i els altres agents.

  El Codi recull tant aspectes generals de contractació (drets d’explotació, drets d’autor, assegurances, impostos, remuneració…) com els aspectes relatius a la relació que s’estableix entre els creadors i els altres agents. També inclou models de contractes.

  L’objectiu és facilitar i regular la relació que es genera entre els i les artistes visuals i els i les agents que intervenen en el sector (gestors/es culturals, comissaris/es, directors/es d’espais d’exposició…)

  El Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals fa els plantejaments més bàsics i generals. A continuació, el Codi de Relacions entre l’Artista Visual i l’Espai de Difusió i el Codi de Relacions entre l’Artista Visual i la Galeria aborden tots els vessants d’ambdós tractes amb molt més detall, concreció i especialització.

  Finalment, la Guia de la Contractació de l’Artista Visual ofereix sis models comentats de contracte de regulació de les operacions estàndard, les situacions més habituals en les que es troba l’artista en l’exercici de la seva activitat professional.

  Descarrega el Codi de bones pràctiques a les arts visuals

  Descarrega el Codi de relacions entre artista visual i espai de difusió

  Descarrega el Codi de relacions entre artista visual i galeria d'art

  Descarrega la Guia de contractació

  Model de contracte